HAL Việt Nam - Tuyển dụng

Tuyển dụng

Mô tả Tuyển dụng
Vị trí tuyển dụng
Mức thu nhập
Số lượng
Địa điểm
Hạn nộp hồ sơ
9.900.000 ~ 11.500.000 VNĐ/tháng
1
Khu công nghiệp Thăng Long
29/03/2024
8.400.000 ~ 9.850.000 VNĐ/tháng
1
Khu công nghiệp Thăng Long
29/03/2024
9.900.000 ~ 11.500.000 VNĐ/tháng
1
Khu công nghiệp Thăng Long
29/03/2024
8.400.000 ~ 11.500.000 VNĐ/tháng
5
Khu công nghiệp Thăng Long,
Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh
29/03/2024
8.400.000 ~ 10.900.000 VNĐ/tháng
2
Khu công nghiệp Thăng Long,
Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh
29/03/2024
8.400.000 ~ 10.900.000 VNĐ/tháng
2
Khu công nghiệp Thăng Long,
Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh
29/03/2024
~ 7.300.000 VNĐ/tháng
80
Khu công nghiệp Thăng Long,
Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh
29/03/2024
Nộp CV trực tuyến
Mô tả nộp CV
Thông tin liên hệ của bạn
Hồ sơ của bạn
Công ty TNHH HAL Việt Nam
© 2022 Bản quyền thuộc CÔNG TY TNHH HAL VIỆT NAM